ul. KOŚCIUSZKI 34 89-650 CZERSK,
Sakrament Chorych - 508 379 756

Człowieka mierzy się miarą serca” – Jan Paweł II

Rok 2020 został uchwalony przez Sejm Rzeczpospolitej Polski Rokiem Jana Pawła II. 18 maja przypada 100 rocznica urodzin Papieża – Polaka. Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy. Jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej Ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, Jego praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski. Dla nas, Polaków, pontyfikat papieża Polaka ma więc znaczenie szczególne, dlatego pragniemy te wartości przekazać w ramach organizowanego konkursu. Chcemy kultywować pamięć, rozwijać wyobraźnię oraz twórcze umiejętności dzieci inspirowane życiem i działalnością Ojca Świętego. Pragniemy w ten sposób upamiętnić 100. lecie urodzin św. Jana Pawła II, przez co zwiększyć wrażliwość i uwagę młodego pokolenia na postać znanego na całym świecie Polaka, ogromnego autorytetu.

 

W ubiegłym tygodniu po renowacji odsłoniliśmy dwie ściany naszego kościoła. Czerska świątynia odzyskała dawny blask. Restrykcje stanu epidemicznego nie pozwalają na spacery, dlatego większość parafian nie ma możliwości zobaczenia i podziwiania tego wspaniałego dzieła, dlatego prezentujemy kilka zdjęć. Poza tym można zobaczyć filmik z drona  (link: https://www.instagram.com/p/B-Koq54Dzav/?igshid=42yp2d8x4la4), który jest dostępny na naszym facebooku, a który pokazuje ogrom wykonanej dotychczas pracy konserwatorsko-budowlanej. Aktualnie wykonujemy prace blacharskie, m.in. na dwóch wieżyczkach. Całkowite zakończenie prac jest przewidziane na 20 czerwca 2022 r. Mamy jednak nadzieję, że nastąpi to wcześniej. Świątynia jest naszym wspólnym dobrem, chlubą naszej społeczności, podziwianym w całej Polsce – i nie tylko – zabytkiem, jest znakiem rozpoznawczym miasta. Może komuś wydać się niestosowne proszenie o dalsze wsparcie finansowe tego dzieła, zwłaszcza w tym trudnym dla nas wszystkich okresie epidemii, ale pamiętajmy, że jest to nasz dar dla Boga, przed którym wszyscy staniemy, jest to też pamiątka, którą po sobie pozostawimy następnym pokoleniom. Z całego serca bardzo gorąco dziękuję wszystkim, którzy dotychczas wspierali to dzieło i bardzo proszę o dalszą pomoc.

  

 

 

Wobec zagrożenia epidemiologicznego zwracam się do wszystkich parafian z ogromną prośbą o zastosowanie się do poniższych zasad, które wynikają z troski o własne zdrowie, ale również są sprawdzianem miłości bliźniego:

Ks. biskup udzielił dyspensy od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy św. do 29 marca, czyli nieobecność na Mszy św. nie jest grzechem.

Zachęca się, aby wierni pozostali w domach i uczestniczyli we Mszy św. za pośrednictwem środków masowego przekazu.

W oparciu o przepisy dotyczące stanu epidemicznego, które ograniczają do pięćdziesięciu liczbę uczestników zgromadzeń, ks. biskup diecezjalny postanawia, aby w kościołach i kaplicach nie przebywało więcej niż 50 osób.

Zgodnie z tym zaleceniem w naszym kościele czynne będzie tylko wejście główne, a po osiągnięciu wyznaczonego limitu – zgodnie z decyzją ks. biskupa – wierni zostaną odesłani do domu.

Odwołujemy rekolekcje wielkopostne dla dorosłych.

W dni powszednie Msze św. będą odprawiane w dotychczasowym porządku, ale mogą w nich brać udział tylko rodziny, które zamówiły intencje.

Komunię św. można przyjmować na rękę, do czego zachęca się wiernych.

Kościół będzie otwarty codziennie od rannej do wieczornej Mszy św. Zachęcamy do nawiedzania naszej świątyni i indywidualną modlitwę w ważnych dla nas sprawach.

W związku z panującym wirusem w kościele będzie codziennie o godz. 20:30 odmawiany różaniec bez udziału wiernych w intencji chorych i służby zdrowia. Bardzo prosimy, aby całe rodziny modliły się w tym czasie w swoich domach.

Kapłani mogą odwiedzać chorych z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Chorych można zgłaszać tradycyjnie pod numerem telefonu lub u ks. wikariuszy.

Jeśli jakaś osoba starsza, samotna będzie potrzebowała pomocy również może zadzwonić do kapłanów.

W tym trudnym czasie módlmy się za siebie nawzajem i nie poddawajmy się zwątpieniu. Pamiętajmy o tym, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.

Z wyrazami nadziei i ufności ks. prob. Zbigniew Straszewski


>