ul. KOŚCIUSZKI 34 89-650 CZERSK,
Sakrament Chorych - 508 379 756

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej informuje o warunkach naboru na rok akademicki 2020/2021.

Kandydaci, w tym tegoroczni maturzyści, powinni do 18 sierpnia 2020 r. zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel.: 58 536 16 64) i osobiście złożyć w Rektoracie Seminarium następujące dokumenty:

 

  1. podanie o przyjęcie, skierowane do J. E. Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny, Biskupa Pelplińskiego;

  2. własnoręcznie napisany życiorys;

  3. świadectwa moralności wystawione przez Księdza Proboszcza i Katechetę;

  4. świadectwo dojrzałości w oryginale i odpis;

  5. świadectwo ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje na świadectwie ukończenia szkoły średniej;

  6. skrócony odpis aktu urodzenia;

  7. metrykę chrztu i bierzmowania;

  8. kopię dowodu osobistego (dwa egzemplarze) i książeczki wojskowej;

  9. cztery aktualne fotografie legitymacyjne.

 

Alumni Pelplińskiego Seminarium są jednocześnie studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W związku z tym, po rozmowie kwalifikacyjnej w Rektoracie Seminarium, kandydaci są zobowiązani do zarejestrowania się na stronie internetowej Uniwersytetu (irk.umk.pl) i stawienia się na rozmowie kwalifikacyjnej Wydziału Teologicznego UMK, która odbędzie 20 sierpnia o godz. 9.00 w budynku Wydziału (Toruń, ul. Gagarina 37).

 

W środę 22 lipca w kościele w Czersku odbył się odpust parafialny ku czci św. Marii Magdaleny. Uroczystą Sumę odpustową sprawował Ksiądz Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna. Nasz Pasterz w homilii przybliżył wiernym postać świętej, wokół której urosło wiele legend, i którą postrzegano jako jawnogrzesznicę. Maria Magdalena, mówił, to jednak postać ewangeliczna, która przylgnęła do Chrystusa, tak jak dwunastu wybranych przez Niego Apostołów i która wiernie zachowywała głoszoną przez Niego naukę. Wierność Chrystusowi zaprowadziła ją najpierw pod krzyż, pod którym stanęła obok Maryi, Matki Jezusa i Jego umiłowanego ucznia Jana, w końcu do grobu, by swemu Nauczycielowi oddać ostatnią posługę. Jest ona wzorem do naśladowania w służbie drugiemu człowiekowi i w okazywaniu prawdziwej miłości – kontynuował ks. Biskup. Za to wszystko osiągnęła nagrodę, została pierwszym świadkiem Zmartwychwstania.

Uroczysta Msza święta z oprawą muzyczną Odnowy w Duchu Świętem i scholki rozpoczęła się o godz. 18:00. Sumę odpustową zakończyła procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła i uroczysty śpiew „Ciebie Boga wysławiamy…”. Pragniemy podziękować wszystkim, którzy pomogli w organizacji tak pięknego wydarzenia.

M.E.P

 

 

>