ul. KOŚCIUSZKI 34 89-650 CZERSK,
Sakrament Chorych - 508 379 756

Odsłony: 43

Bóg zapłać ubiegłotygodniową kolektę na remont naszego kościoła oraz ofiary indywidualne. Zebraliśmy 11 320 zł. Dziękujemy również za dzisiejsze ofiary na WSD w Pelplinie. Przed kościołem jest zbiórka na misjonarzy „Ad Gentes”. Tym razem bardzo prosimy o składanie ofiar do skarbon wystawionych przy wyjściu z kościoła.

W czwartek obchodzimy Uroczystość Św. Jozefa Oblubieńca NMP. Msze św. o godz. 6:30; 8:45 lub 18:00.

25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, na Mszach św. o godz. 8.45 i 18.00 będzie można przystąpić do Duchowej Adopcji dziecka Poczętego. Jest to niezwykle skuteczne dzieło Kościoła w trosce o obronę życia. Deklaracje z przyrzeczeniem można zabierać ze stolików pod chórem i w dzwonnicy.

W tym tygodniu piątkowe Drogi Krzyżowe odbędą się o godz. 8:15 i 17:30. Ze względu na panujące potencjalne zagrożenie wirusem nie będzie Drogi Krzyżowej dla dzieci o godz. 16:20 i dla młodzieży o godz. 18:45.
Kolekta zbierana podczas Mszy świętych połączonych z Drogą Krzyżową jest przeznaczona na kwiaty do Grobu Pańskiego.

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 17.15.

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM

do wiadomości wiernych podajemy następujące informacje:

Ks. biskup udzielił dyspensy od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy św. do 29 marca, czyli nieobecność na Mszy św. nie jest grzechem.

Zachęca się, aby wierni pozostali w domach i uczestniczyli we Mszy św. za pośrednictwem środków masowego przekazu.

W oparciu o przepisy dotyczące stanu epidemicznego, które ograniczają do pięćdziesięciu liczbę uczestników zgromadzeń, ks. biskup diecezjalny postanawia, aby w kościołach i kaplicach nie przebywało więcej niż 50 osób.

Zgodnie z tym zaleceniem w naszym kościele czynne będzie tylko wejście główne, a po osiągnięciu wyznaczonego limitu – zgodnie z decyzją ks. biskupa – wierni zostaną odesłani do domu.

Odwołujemy rekolekcje wielkopostne dla dorosłych.

W dni powszednie Msze św. będą odprawiane w dotychczasowym porządku, ale mogą w nich brać udział tylko rodziny, które zamówiły intencje.

Komunię św. można przyjmować na rękę, do czego zachęca się wiernych.

Znak pokoju przekazujemy sobie przez ukłon głowy.

Kościół będzie otwarty codziennie od rannej do wieczornej Mszy św. Zachęcamy do nawiedzania naszej świątyni i indywidualną modlitwę w ważnych dla nas sprawach. Czynne będzie wejście główne.

W związku z panującym wirusem w kościele będzie codziennie o godz.. 20:30 odmawiany różaniec bez udziału wiernych w intencji chorych i służby zdrowia. Bardzo prosimy, aby całe rodziny modliły się w tym czasie w swoich domach.

Kapłani mogą odwiedzać chorych z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Chorych można zgłaszać tradycyjnie pod numerem telefonu lub u ks. wikariuszy.

Jeśli jakaś osoba starsza, samotna będzie potrzebowała pomocy również może zadzwonić do kapłanów.

Odwiedziny chorych przed świętami odbędzie się w sobotę 28 marca. Chorych proszę zgłaszać u księży wikariuszy lub w biurze parafialnym.

Zbliża się termin Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, która w tym roku wyruszy z Dziemian 27 marca o godz. 20:00. Przewidziane są cztery trasy: 55, 42, 35 i 30 km. Zapisy na stronie www.edk.org.pl. Nie posiadamy informacji o jej odwołaniu.

Do końca miesiąca odwołujemy spotkania wspólnot parafialnych, również nie będzie czynne Biuro Radia Maryja.

Przy wyjściu z kościoła można nabyć czasopismo „Pielgrzym”.

Msze św. w tym tygodniu:

- w 1 rocznicę śmierci za śp. Jacka Lewandowskiego w sobotę o godz. 8:45, za ś.p. ks. Wojciecha Ostoja-Lińskiego w sobotę o godz. 8:45.

- w 30 dzień po pogrzebie za ś. p. Hermana Ossowskiego w poniedziałek o godz. 18:00, Magdalenę Stopa w środę o godz. 18:00,

W tym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej: śp. Tadeusza Górnowicza z Koszar, Janinę Wałaszewską z ul. 21 lutego, Alinę Kozicką z ul. Kaszubskiej, Wieczny odpoczynek...

A teraz zgodnie z prośbą Ks. Biskupa odśpiewamy Suplikacje z prośbą o powołania do służby Bożej oraz o ustąpienie pandemii. Suplikacje będziemy śpiewali codziennie po każdej Mszy św., aby dobry Bóg zachował nas od epidemii i wszelkich niebezpieczeństw.