ul. KOŚCIUSZKI 34 89-650 CZERSK,
Sakrament Chorych - 508 379 756

Odsłony: 44

Bóg zapłać za ubiegłotygodniową kolektę na WSD w Pelplinie.

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 17.15.

W tym tygodniu piątkowe Drogi Krzyżowe odbędą się o godz. 8:15 i 17:30. Ze względu na panujące potencjalne zagrożenie wirusem nie będzie Drogi Krzyżowej dla dzieci o godz. 16:20 i dla młodzieży o godz. 18:45. Kolekta zbierana podczas Mszy świętych połączonych z Drogą Krzyżową jest przeznaczona na kwiaty do Grobu Pańskiego.

Parafialny Caritas z powodu odwołania zbiórek żywności w marketach organizuje akcję świątecznych paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących. Jeśli ktoś chciałby wspomóc to dzieło to może złożyć ofiarę do skarbonki przy ołtarzu św. Marii Magdaleny lub wpłacić na konto bankowe Parafialnego Zespołu Caritas.

Można nabyć nowy numer Pielgrzyma i Małego Pielgrzyma u ministrantów.

 

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM

przypominamy:

Ks. biskup udzielił dyspensy od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy św. do 29 marca, czyli nieobecność na Mszy św. do 29 marca nie jest grzechem.

Zachęca się, aby wierni pozostali w domach i uczestniczyli we Mszy św. za pośrednictwem środków masowego przekazu. Z naszego kościoła Msza św. jest transmitowana w niedziele o godz. 8.45 i 11.00 oraz Gorzkie Żale. Nasza parafia posiada konto na facebooku: mariamagdalenaczersk, za którego pośrednictwem można uczestniczyć we Mszy św.

W oparciu o przepisy dotyczące stanu epidemicznego, które ograniczają do pięćdziesięciu liczbę uczestników zgromadzeń, ks. biskup diecezjalny zaleca, aby w kościołach i kaplicach nie przebywało więcej niż 50 osób. Gdyby jednak ilość wiernych była większa, umożliwiamy wysłuchanie Mszy św. w salce parafialnej przez głośnik. Pod koniec Mszy św. kapłan podejdzie tam z Komunią św.

W dni powszednie Msze św. odprawiamy w dotychczasowym porządku, ale zachęcamy, aby uczestniczyły w nich tylko rodziny, które zamówiły intencje.

Komunię św. przyjmujemy na rękę. Niektóre osoby mają z tym problem – podobnie jak my księża, gdyż dla nas jest to też nowa rzeczywistość. Pamiętajmy jednak, że chociaż zewnętrzna postawa człowieka jest bardzo ważna, to najważniejsza dyspozycja wewnętrzna i szczere pragnienie zjednoczenia się z Chrystusem.

Znak pokoju przekazujemy sobie przez ukłon głowy.

Od poniedziałku kościół będzie ponownie otwarty, aby umożliwić osobistą modlitwę. Mamy nadzieję, że tym razem nie zdarzy się nic przykrego. Ponieważ zbliżają się święta zmartwychwstania i jeszcze nie wiadomo, jakie będą możliwości parafialnej spowiedzi św. wielkanocnej, dlatego od jutra będzie dyżurował jeden spowiednik w godzinach 10-11 i 15 -16 oraz jak zawsze przed każdą Mszą św. Gdyby zaszła taka potrzeba podejdą następni kapłani. O godzinie 15 będzie wystawiony Najświętszy Sakrament, odmówimy Koronkę i będzie okazja do spowiedzi św. Przypominamy o zachowaniu odstępów w kolejce do spowiedzi.

W związku z panującym wirusem w kościele będzie codziennie o godz.. 20:30 odmawiany różaniec bez udziału wiernych w intencji chorych i służby zdrowia. Bardzo prosimy, aby całe rodziny modliły się w tym czasie w swoich domach.

POGRZEBY: Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanepidu i decyzji ks. biskupa trumna z ciałem zmarłego nie może być wprowadzana do kościoła. Porządek pogrzebu będzie więc następujący: tradycyjnie pół godziny przed pogrzebem rodzina może odmówić różaniec w kostnicy. Zachęcamy, żeby w trosce o bezpieczeństwo do kaplicy wchodziło jak najmniej osób. Następnie żałobnicy udają się do kościoła na Mszę św. W kościele może znajdować się do 50 osób – reszta musi pozostać na zewnątrz. Po Mszy św. karawana podjeżdża pod wejście główne i kondukt udaje się na cmentarz.

Ponieważ zagrożenie epidemiczne będzie jeszcze jakiś czas trwało, w przyszłości – może od niedzieli palmowej – mamy w planie wprowadzenie dodatkowej Mszy św. w kościele (o godz. 10.00) oraz w salce katechetycznej. Będzie to jednak uzależnione od rozwoju pandemii oraz potrzeby wiernych.

Jeśli jakaś osoba starsza, samotna będzie potrzebowała pomocy również może zadzwonić do kapłanów.

W przyszłą sobotę nie będzie tradycyjnych odwiedzin przed świętami wielkanocnymi. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną będą tylko na życzenie chorych i to rozłożone w czasie. Należy więc indywidualnie umawiać się z kapłanem.

Msze św. w tym tygodniu:

- w 1 rocznicę śmierci za ś. p. Zofię Pawlak w piątek o godz. 18:00, Władysławę Fotrych w sobotę o godz. 6:30,

- w 30 dzień po pogrzebie za ś. p. Kazimierza Szyfelbein w poniedziałek o godz. 18:00, Stanisława Kędziora we wtorek o godz. 18:00, Jadwigę Ważyńską w środę o godz. 18:00, Zygmunta Grzecę w czwartek o godz. 18:00,

- Za zmarłych członków ADŚ w ostatnim kwartale w sobotę o godz. 8:45

W tym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej: ś. p. Jadwigę Weisbaum z ul . Starego Urzędu, Jadwigę Woźniak z ul. Dworcowej, Krzysztofa Cherek z ul. Dworcowej. Wieczny odpoczynek...

A teraz zgodnie z prośbą Ks. Biskupa odśpiewamy Suplikacje z prośbą o powołania do służby Bożej oraz o ustąpienie pandemii. Suplikacje będziemy śpiewali codziennie po każdej Mszy św., aby dobry Bóg zachował nas od epidemii i wszelkich niebezpieczeństw.