ul. KOŚCIUSZKI 34 89-650 CZERSK,
Sakrament Chorych - 508 379 756

Kurs Filip to piękne wydarzenie odnowy wiary i Wspólnoty. To odkrywanie Chrystusa, który daje nowe życie. To poszukiwanie prawdy o sobie i drodze, którą codziennie przebywamy.
Od 15. do 17. listopada mieliśmy radość przeżywać to wydarzenie w naszej Parafii. Bardzo serdecznie dziękujemy Wspólnocie Wieczernik za przygotowanie konferencji i gorącą modlitwę w intencji głoszących i uczestników. Wszystkim, którzy odważyli się ruszyć z domu na ten Kurs gratulujemy odwagi i życzymy otwartości na Ducha Świętego. Niech radość odkrytej na nowo wiary i miłości Boga pogłębia życie we Wspólnocie Kościoła.

Bóg zapłać

 

W kościele parafialnym pw. Świętej Marii Magdaleny w Czersku zakończyła się kompleksowa konserwacja i restauracja ołtarza głównego pw. św. Trójcy z 1611 r., z warsztatu Hermana Hana. Ołtarz ten, to jeden z najcenniejszych zabytków w Polsce, z obrazem z nastawy ołtarza pt. Trójca Święta namalowanym osobiście przez Hermana Hana, najwybitniejszego malarza doby manieryzmu, prekursora malarstwa barokowego w Polsce.

Zabytek ten posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną i naukową. Ołtarz pochodzi z Bazyliki Katedralnej w Pelplinie, zamówiony przez opata Feliksa Kosa, przekazany przez kapitułę chełmińską do parafii w Czersku w 1854 r.

Prace konserwatorskie możliwe były dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotacji Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Parafii w Czersku. Konserwację wykonali dyplomowani konserwatorzy dzieł sztuki, specjaliści w zakresie konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej z Torunia – mgr Agnieszka Katarzyna Przepióra i mgr Michał Ziemkiewicz. Badania specjalistyczne wykonał mgr Adam Cupa, specjalista z Zakładu Technologii i Technik Malarskich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nadzór nad pracami konserwatorskimi sprawowali inspektorzy z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku oraz Diecezjalny Konserwator Zabytków w Pelplinie ks. Kanonik Wincenty Pytlik. Prace koordynowane były przez Proboszcza Parafii w Czersku ks. dr Zbigniewa Straszewskiego, który z ogromną determinacją i poświęceniem brał udział we wszystkich trzech etapach prac.

Celem prac konserwatorskich była kompleksowa konserwacja i restauracja ołtarza. Zadanie miało na celu powstrzymanie degradacji obiektu, jak również przywrócenie mu wszystkich z możliwych pierwotnych wartości artystycznych, historycznych i estetycznych. W 2019 roku, wykonany został III etap prac konserwatorskich i restauratorskich części ołtarza zawierający: monumentalną kotarę z lewej strony ołtarza wraz z pełnoplastyczną rzeźbą anioła i bogatą ornamentyką, balustradę z tralkami oraz elementy konstrukcyjne. Ważnym etapem prac była dezynsekcja, dezynfekcja i impregnacja drewna, ze względu na jego degradację spowodowaną czynnym żerowaniem kołatków, szczególnie w partiach konstrukcyjnych. Przywrócono pierwotny, estetyczny wygląd zabytku poprzez usunięcie olejnego, niedbale położonego, w grubej warstwie przemalowania w miejscach oryginalnie złoconych usunięcia szlag-metalu z miejsc złoconych, podklejeniu osypujących się warstwy zaprawy wraz ze złotem. Do usunięcia przemalowań i retuszy konieczne były specjalistyczne badania: analizy mikrochemiczne pigmentów i spoiw, badania spektrograficzne aby bezbłędnie można było odróżnić warstwy oryginalne od wtórnych.

2 listopada obchodzimy Dzień Zaduszny. To dzień, w którym w sposób szczególny modlimy się za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, przygotowujące się do chwały Nieba. Tego dnia po wieczornej Mszy Świętej, udaliśmy się na cmentarz parafialny, gdzie w modlitwie różańcowej polecaliśmy dusze wszystkich naszych wiernych zmarłych.

Przypominamy i gorąco zachęcamy do uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych, który można uzyskać codziennie - jeden raz - w dniach od 3 do 8 listopada, poprzez pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych.

 

W. Czarnowska

 

 

W niedzielę, 20 października 2019 r., przypada 93. Światowy Dzień Misyjny, zwany popularnie Niedzielą Misyjną, będący dniem solidarności w modlitwie i pomocy materialnej misjom. Dzień ten w Polsce rozpoczyna Tydzień Misyjny.

W tym roku Niedziela Misyjna i następujący po niej Tydzień Misyjny wpisują się w wyjątkowy czas ogłoszonego przez papieża Franciszka Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Ojciec święty zaproponował ten szczególny czas, „aby bardziej rozbudzić świadomość missio ad gentes i podjąć z nową energią misyjną przemianę życia i duszpasterstwa”. Światowy Dzień Misyjny, jak i Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, obchodzone są pod hasłem: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa w misji na świecie”.

W naszej parafii w sposób szczególny świętowaliśmy ten dzień na Mszy świętej o godz. 11:00 podczas której „Koło Misyjne” miało przygotowane liturgię Słowa Bożego i rozważanie.

Dziękujemy Pani Ewie Milke oraz dzieciom za przygotowanie tej Mszy św. i dekoracji w kościele.

M.E.P.

 

W środę 16 października 2019 r. w kościele św. Marii Magdaleny odbyła się wyjątkowa uroczystość poświęcenia nowego sztandaru Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku. Poprzedni sztandar, który służył przez wiele lat zawisł na honorowym miejscu, a zastąpił go nowy, który dalej będzie symbolem Polski, Narodu i naszej Ojczyzny. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Ks. Proboszcz Zbigniew Straszewski, który modlił się w intencji całej społeczności szkolnej. Po uroczystej Liturgii wszyscy udali się na dalsze świętowanie, które miało miejsce już w budynku szkoły.

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy przygotowali ten piękny dzień: Panu Dyrektorowi, nauczycielom, rodzicom i wszystkim uczniom.

Święty Janie Pawle II – módl się za nami.

 


M.E.P.

>