ul. KOŚCIUSZKI 34 89-650 CZERSK,
Sakrament Chorych - 508 379 756

Jak co roku młodzież z naszego Liceum i Szkoły w Malachinie przygotowuje się do egzaminu dojrzałości. Nie chodzi w nim tylko o zdanie matury ale przede wszystkim dotyczy on najważniejszych wyborów życiowych. Takich, które będą miały wpływ na całą przyszłość.

Aby egzamin się powiódł jak najlepiej nie wystarczy się tylko uczyć. Warto jeszcze przede wszystkim zaprosić Ducha Świętego i poprosić o pomoc. W tym celu młodzież z całej diecezji raz do roku zjeżdża się w Częstochowie. Aby się wspólnie modlić, rozważać Boże Słowo, bawić i poznawać. To wspaniała okazja, by odkrywać młody i radosny Kościół, który tchnie nadzieją.

Nasza młodzież uczestniczyła w tym zjeździe w liczbie czterdziestu uczniów. Nawiedziliśmy nasze narodowe Sanktuarium wspólnie z Księdzem Biskupem Arkadiuszem, który odprawił uroczystą Eucharystię i wygłosił kazanie. Wspomniał w nim o odkrywaniu powołania i odwadze, którą daje Duch Święty do jego realizacji.

Pielgrzymka do Częstochowy była niezwykłą okazją do wyznania wiary wobec innych i do umocnienia swojej relacji z Panem Bogiem. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i wspólną modlitwę. Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Kierowcy i Opiekunów, którzy pomogli ten wyjazd zrealizować.


Bóg zapłać!!!

W niedzielę 29 września w kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Czersku odbył się XXI Festiwal Pieśni Chóralnej pod hasłem „Leć o pieśni, leć sokołem”, którą patronatem honorowym objęli J. E. Ks. Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Rektor AM w Gdańsku prof. Maciej Sobczak oraz Starosta Chojnicki Marek Szczepański. Organizatorami festiwalu byli: proboszcz parafii w Czersku ks. Zbigniew Straszewski, burmistrz Czerska Przemysław Biesek-Talewski i chór „Lutnia”. Pomysł organizacji festiwalu zrodził się w 1999 r., podczas wspólnej próby chórów na mszę św. z udziałem  Ojca Świętego Jana Pawła II w Pelplinie. W konkursie wzięło udział sześć chórów: „Cantus” z Gdyni, „Passionata” z Tczewa, „Sicut Avis” ze Starogardu Gd. , „Laudate Dominum” z Wejherowa, „Lutnia” z Więcborka i „Lutnia” z Czerska, a gościem wydarzenia był „Chór Świętego Józefa” z Raciąża. Chóry wykonywały po cztery utwory, w tym jedną pieśń o charakterze świeckim. Komisja w składzie: prof. M. Racławski, prorektor AM w Gdańsku i dr hab. S. Bronk, adiunkt tejże uczelni, bardzo wysoko oceniła poziom tegorocznego festiwalu. Przyznano następujące nagrody:

- nagrodę specjalną Biskupa Pelplińskiego za pieśń religijną  - chór „Laudate Dominum” z Wejherowa, 

- nagrodę specjalną Marszałka Województwa  Pomorskiego za pieśń świecką – chór „Cantus” z Gdyni,

- nagrodę specjalną Rektora Akademii Muzycznej  za pieśń moniuszkowską – chór „Lutnia” z Czerska,

- ZŁOTE PASMA otrzymały chóry „Laudate Dominum” z Wejherowa i „Cantus” z Gdyni,

- SREBRNE PASMA  otrzymały „ Lutnia” z Więcborka i „Sicut Avis” ze Starogardu Gd.,

- BRĄZOWE PASMO  - chór „Passionata” z Tczewa,

- GRAND PRIX XXI Festiwalu Pieśni Chóralnej otrzymał chór „Laudate Dominum” z Wejherowa.

Wręczenie nagród odbyło się po wieczornej Mszy św., na której połączone chóry wspólnie wykonały aklamację „Alleluja”. Organizatorzy ustalili stały termin czerskiego wydarzenia muzycznego na ostatnią niedzielę września i już dzisiaj zapraszają na przyszłoroczny festiwal, który staje się najważniejszym wydarzeniem kulturalnym pogranicza trzech regionów.

 

W sobotę 14 września przeżywaliśmy nasz odpust parafialny w Krzyżu. W tym roku nasza uroczystość wpisała się w ogólnopolską inicjatywę modlitewną „Polska pod Krzyżem”, która  była zaproszeniem wszystkich Polaków do osobistego nawrócenia i powrotu do Pana Boga. Nasze świętowanie rozpoczęliśmy o godz. 9:00 od rozważań o znaczeniu krzyża w naszym narodzie, potem nabożeństwem Drogi Krzyżowej wędrowaliśmy ulicami Krzyża. Po powrocie do kaplicy nastąpiła adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą uwielbienia i Koronka do Bożego Miłosierdzia. Nasze wspólne świętowanie zakończyła uroczysta Msza święta, której przewodniczył kaznodzieja ks. dr Łukasz Kątny, ks. Proboszcz Zbigniew Straszewski i ks. Damian Klajst. Po spotkaniu modlitewnym na wszystkich czekał słodki poczęstunek.
Pragniemy podziękować mieszkańcom Krzyża za pomoc z organizacji naszego modlitewnego spotkania, wiernym obecnym z Czerska i obecnym kapłanom.

 

W piątek 13 września 2019 r. miała miejsce w naszej szkole uroczystość ślubowania na uczniów młodzieży z klas pierwszych. Uroczystość rozpoczęła się w kościele Mszą świętą, którą sprawował ks. Damian Klajst. Niezwykle podniosłym momentem podczas uroczystości  było złożenie przyrzeczenia na sztandar szkoły oraz pasowanie na ucznia. Młodzież  na uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola pasował dyrektor szkoły pan Krzysztof Sękielewski.

Do społeczności szkolnej przyjęli uczniów klas pierwszych przedstawiciele Samorządu Szkolnego.

Ta szkolna uroczystość dostarczyła pierwszakom niezapomnianych przeżyć, rodzicom wiele wzruszeń, nauczycielom dumy i radości z nowo przyjętych uczniów. Mamy nadzieję, że każdy dzień w naszej szkole przyniesie naszym pierwszoklasistom  wiele radosnych chwil.

 

 

W niedzielę 8 września odbyły się nasze parafialne dożynki. Świętowanie rozpoczęło się uroczystą Mszą świętą o godz. 8:45, którą sprawował Ks. Proboszcz. Podczas Eucharystii wspólną modlitwą dziękowaliśmy Bogu za zebrane plony i naszych rolników. Po wspólnym spotkaniu wszystkich wiernych celebrans zaprosił na poczęstunek przy kościele. W tym roku były dwa stoiska. Pierwsze przygotowane zostało przez sołectwa z pysznym chlebem, smalcem i ogórkami, zaś drugie na słodko przez nasz parafialny Caritas.

Dziękujemy wszystkim za obecność i pomoc w przygotowaniu tej uroczystości.

 

M.E.P

 

>