ul. KOŚCIUSZKI 34 89-650 CZERSK,
Sakrament Chorych - 508 379 756

W pierwszą sobotę miesiąca – 1 czerwca – młodzież z naszej parafii wraz z ks. Tomaszem Bielickim uczestniczyła w „ XXIII Spotkaniu Młodych Lednica 2000” na Polach Lednickich, które co roku gromadzi wiele tysięcy młodych ludzi.

W tym roku spotkanie odbyło się pod hasłem „Wiesz, że Cię kocham”. Nie zabrakło śpiewu i tańców, prywatnej Adoracji, okazji do spowiedzi świętej.

Uroczystą Eucharystię wspólnie z metropolitą poznańskim celebrował towarzyszący młodym od początku spotkania Prymas Polski Ksiądz abp Wojciech Polak oraz liczni kapłani, którzy przybyli z młodzieżą na Pola Lednickie.

W modlitwie powszechnej uczestnicy Lednicy modlili się m.in. za Kościół, Ojczyznę, biskupów, kapłanów, młodzież, a także za ofiary skrzywdzone przez duchownych. Młodzież wróciła cała i zdrowa, uśmiechnięci, opaleni i napełnieni mocą Ducha Świętego.

 

W niedzielę 26 maja o godz. 12:30 swoją pierwszą Mszę Św. sprawował nasz parafianin, ks. Adam Chyła. Święcenia kapłańskie naszego Ks. Neoprezbitera odbyły się dzień szybciej w Pelplinie. Sakrament święceń z rąk Księdza Biskupa Ryszarda Kasyny otrzymało 10 diakonów.

Uroczystość rozpoczęła się na plebanii, gdzie m.in. rodzice Neoprezbitera udzielili mu błogosławieństwa. Następnie ks. Adam w asyście służby liturgicznej oraz przybyłych kapłanów i kleryków został wprowadzony do kościoła. Po powitaniach rozpoczęła się Msza Św. Słowo Boże wygłosił ks. Sławomir Kunka – ojciec duchowny naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Po Mszy Św. ks. Adam podziękował osobom, które miały wpływ na jego drogę do kapłaństwa, m.in. ks. Proboszczowi i rodzicom. Na zakończenie ks. Neoprezbiter udzielił błogosławieństwa przez nałożenie rąk rodzicom, księżom służbie liturgicznej i wiernym zgromadzonym na Eucharystii. 

M.E.P.

W Niedzielę Palmową 14 kwietnia 2019r. w parafii p.w. św. Marii Magdaleny w Czersku odbył się, zgodnie z wieloletnią tradycją konkurs na najpiękniejszą palmę. Konkurs zorganizował ks. Proboszcz Zbigniew Straszewski we współpracy z katechetkami: p. Joanną Jażdżewską i p. Bernadetą Rostankowską. Po Mszy Świętej dla dzieci o godz. 11.00 komisja konkursowa w składzie: ks. Zbigniew Straszewski, ks. Damian Klajst i p. Ewa Milke wyłoniła zwycięzców.

Wyróżnienie za najwyższą palmę uzyskał w tym roku:

- Jakub Gwizdała – klasa VIIId SP2 – wysokość palmy: 6,66 m

I miejsce otrzymali:

- Rodzina Rydzkowskich

- Katarzyna Flisikowska – klasa IV ZSS

II miejsce:

- Maja Moskal – klasa IIb SP1

- Amadeusz Kobryń – klasa IIIa SP1

III miejsce:

- Szymon Karliński – klasa IVe SP1

- Marta Brzeska – klasa VIf SP1

Wyróżnienia:

- Alicja Krzyżkowska – klasa IIa SP2

- Maria Milke – klasa Vb SP1

- Amelia Medycka – klasa IVe SP1

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez księdza proboszcza, a wszyscy, którzy wzięli udział w konkursie pamiątkowe obrazki. Dziękujemy uczestnikom i ich rodzinom za przygotowanie pięknych palm i zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku.

 

 

W kwietniu zakończył się trzeci i ostatni etap Konkursu Biblijnego pt. ,,Ewangelia wg św. Mateusza”. Do szkolnego etapu przystąpiło 24 uczniów z kl. V-VIII. Do etapu rejonowego, który odbył się w Chojnicach zakwalifikowało się 10 uczniów:

- Łucja Januszewska i Magdalena Żywicka z kl. VId,

- Daniel Rostankowski, Patrycja Helta i Marcelina Brzezińska z kl. VIe,

- Jakub Szynwelski z kl. VIIc,

- Zuzanna Stosik z kl. VIIIc,

- Agnieszka Klaman, Kornelia Narloch i Bartosz Piekarski z kl. VIIId.

Dwoje uczniów przeszło do diecezjalnego etapu, który odbył się 27 kwietnia w Collegium Marianum w Pelplinie. Laureatami X Konkursu Biblijnego Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu pt. ,,Być uczniem Jezusa w świetle Ewangelii św. Mateusza” zostali:

- Łucja Januszewska z kl. VId i Daniel Rostankowski z kl. VIe.

Konkurs odbył się pod patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w następnych latach.

 

W Częstochowie co roku w połowie maja spotykają się wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Około 50 tysięcy rozmodlonych ludzi doświadcza miłości Boga i radości w mocy Ducha Świętego.

Mieliśmy radość wspólnie z 60 parafianami z Czerska uczestniczyć w budowaniu i doświadczaniu tej wspaniałej wspólnoty. Niech dobry Bóg będzie uwielbiony we wszystkich darach, a szczególnie we wszystkich wierzących głoszących swym życiem Chrystusa…

Bóg zapłać.


 

 

>