ul. KOŚCIUSZKI 34 89-650 CZERSK,
Sakrament Chorych - 508 379 756

Wobec zagrożenia epidemiologicznego zwracam się do wszystkich parafian z ogromną prośbą o zastosowanie się do poniższych zasad, które wynikają z troski o własne zdrowie, ale również są sprawdzianem miłości bliźniego:

Ks. biskup udzielił dyspensy od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy św. do 29 marca, czyli nieobecność na Mszy św. nie jest grzechem.

Zachęca się, aby wierni pozostali w domach i uczestniczyli we Mszy św. za pośrednictwem środków masowego przekazu.

W oparciu o przepisy dotyczące stanu epidemicznego, które ograniczają do pięćdziesięciu liczbę uczestników zgromadzeń, ks. biskup diecezjalny postanawia, aby w kościołach i kaplicach nie przebywało więcej niż 50 osób.

Zgodnie z tym zaleceniem w naszym kościele czynne będzie tylko wejście główne, a po osiągnięciu wyznaczonego limitu – zgodnie z decyzją ks. biskupa – wierni zostaną odesłani do domu.

Odwołujemy rekolekcje wielkopostne dla dorosłych.

W dni powszednie Msze św. będą odprawiane w dotychczasowym porządku, ale mogą w nich brać udział tylko rodziny, które zamówiły intencje.

Komunię św. można przyjmować na rękę, do czego zachęca się wiernych.

Kościół będzie otwarty codziennie od rannej do wieczornej Mszy św. Zachęcamy do nawiedzania naszej świątyni i indywidualną modlitwę w ważnych dla nas sprawach.

W związku z panującym wirusem w kościele będzie codziennie o godz. 20:30 odmawiany różaniec bez udziału wiernych w intencji chorych i służby zdrowia. Bardzo prosimy, aby całe rodziny modliły się w tym czasie w swoich domach.

Kapłani mogą odwiedzać chorych z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Chorych można zgłaszać tradycyjnie pod numerem telefonu lub u ks. wikariuszy.

Jeśli jakaś osoba starsza, samotna będzie potrzebowała pomocy również może zadzwonić do kapłanów.

W tym trudnym czasie módlmy się za siebie nawzajem i nie poddawajmy się zwątpieniu. Pamiętajmy o tym, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.

Z wyrazami nadziei i ufności ks. prob. Zbigniew Straszewski


W trosce o bezpieczeństwo i dobro wiernych, niniejszym postanawiam, że wskazania zawarte w Zarządzeniu nr 1/2020 Rady Stałej KEP z dnia 12 marca br. (w załączeniu) obowiązują na terenie diecezji pelplińskiej.

W związku z powyższym:

1.udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. włącznie, zgodnie z p. 1 ww. zarządzenia Rady Stałej KEP;
2. wszystkie wizytacje i bierzmowania do dnia 29 marca br. włącznie zostają przeniesione na jesień 2020 r.; szczegółowe terminy zostaną podane zainteresowanym księżom proboszczom w późniejszym czasie;
3. przypomina się, iż odwołane obecnie rekolekcje szkolne - zgodnie z prawem oświatowym  - można, w miarę możliwości, zorganizować w szkołach w innym terminie, który proboszczowie powinni ustalić z dyrektorami szkół;
4. celebracja diecezjalna XXXV Światowego Dnia Młodzieży zostaje przeniesiona z Niedzieli Palmowej, 5 kwietnia br. w Kościerzynie na obchody „Przystani – warsztatów dla duszy” dnia 20 czerwca br. w Pelplinie;
5. w czasie Mszy Świętych w modlitwie wiernych należy dodać wezwanie w intencji chorych, ich najbliższych i całej służby zdrowia, a w czasie śpiewania Suplikacji w intencji powołań dołączyć intencję o oddalenie choroby i powstrzymanie epidemii.
 

 

+Ryszard Kasyna 

Biskup Pelpliński

 

Pelplin, 12 marca 2020 r. 

 

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały
na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się
w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski,
abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:

a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:

a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w Internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.

 

    Wzorem ubiegłych lat dzieci z Koła Misyjnego parafii Czersk , w pięknych strojach, w okresie Bożego Narodzenia odwiedzały nasze domy. W tym roku ferie rozpoczęły się wcześnie, a więc było więcej czasu na kolędowanie, tym bardziej, że cel był szczytny. Kolędnicy zbierali pieniądze na pomoc rówieśnikom z Amazonii. Na trasie swojej wędrówki spotykali się z ogromną życzliwością i zainteresowaniem mieszkańców. Kolędowanie trwało do 21 stycznia br.  Tego dnia odwiedzili czerskie urzędy i instytucje. Wielkim przeżyciem było spotkanie w magistracie z Panem Burmistrzem, dalej odwiedzili Centrum Informacji Turystycznej, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, posterunek policji, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Senior Plus i miejscowe szkoły. Kolędnicy zebrali 4300 zł i 5 euro, które przekazali do Centrum Misyjnego w Warszawie, a dalej do Amazonii. Dzieci wraz z opiekunką p. Ewą Milke serdecznie dziękują za wszelkie dobro, jakiego doświadczyły od mieszkańców.

  

 

Dzień 29 stycznia 2020 roku na długo zapisze się w pamięci mieszkańców Czerska. Tego dnia obchodziliśmy 100. rocznicę powrotu Czerska do Matki Ojczyzny.

Uroczystości rozpoczęły się w kościele parafialnym uroczystą Mszą Świętą, sprawowaną przez ks. Zbigniewa Straszewskiego - Proboszcza Parafii Czersk. Księża, przedstawiciele organizacji rządowych i pozarządowych na czele z Przemysławem Bieskiem - Talewskim – Burmistrzem Czerska oraz mieszkańcy i goście, modlili się w intencji poległych i budowniczych naszej Małej Ojczyzny oraz jej mieszkańców. W ramach obchodów odzyskania przez Czersk wolności, odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, a później symboliczna inscenizacja wkroczenia wojsk polskich z gen. Józefem Hallerem - oraz przemarszu z dworca PKP na plac przy ul. Gen. Józefa Hallera, w którym bardzo licznie wzięli udział mieszkańcy Czerska. Tym razem Burmistrz Czerska wcielił się w ówczesnego wójta miasta, czyli Józefa Ostrowskiego.

- Warto organizować takie obchody. Przede wszystkim dla naszych dzieci. One powinny poznawać historię naszej małej Ojczyzny (…) Każdy, obojętnie jaki byłby brzydki i niedobry, każdy kto dawał nadzieję ludziom w tamtym czasie, zasługuje na pochwałę i nasz ukłon. Biorąc książkę do ręki, chciałbym aby każdy o tym pamiętał. Ci ludzie przede wszystkim dawali nadzieję. Ta nadzieja pozwalała przetrwać ludziom w sytuacji wydawałoby się kompletnie beznadziejnej – podkreślił Jerzy Łukaszewski, historyk oraz autor książki „Trudna droga do wolności. Czersk i Ziemia Czerska u progu niepodległości”.

Fotorelacja na portalu wizjalokalna.pl

  

 


W.CZ.

zdj. WIZJA LOKALNA

>