ul. KOŚCIUSZKI 34 89-650 CZERSK,
Sakrament Chorych - 508 379 756

Duszpasterze

 

Ks. proboszcz Zbigniew Straszewski, dr nauk humanistycznych, mgr teologii
Ur. 25.03.1961, święcenia kapłańskie przyjął 02.02.1987 roku,
Od roku 2013 pełni funkcję proboszcza

Ks. wikariusz Karol Pobłocki, mgr teologii
Ur. 17.06.1987, święcenia kapłańskie przyjął 19.05.2013 roku
Od roku 2016 pełni funkcje wikariusza

Ks. wikariusz Damian Klajst, lic. teologii
Ur. 29.9.1984, święcenia kapłańskie przyjął 31.05. 2009 roku
Od roku 2018 pełni funkcje wikariusza

Ks. wikariusz Tomasz Bielicki, lic. teologii
Ur. 18.05.1984, święcenia kapłańskie przyjął 30.05. 2010 roku
Od roku 2018 pełni funkcje wikariusza

Ks. rezydent Henryk Kotlenga, mgr teologii
Ur. 16.03.1938, święcenia kapłańskie przyjął 18.09.1960 roku
Od roku 2013 na emeryturze