ul. KOŚCIUSZKI 34 89-650 CZERSK,
Sakrament Chorych - 508 379 756

Grupy parafialne

1. Żywy Różaniec - 980 osób, które szczególnie codzienną częścią różańca wspierają papieża, misje i cały Kościół Święty; spotkania
w niedzielę po I piątku miesiąca,
2. Rycerstwo Niepokalanej - 110 osób, które rozszerzają Kult Niepokalanego Serca Maryi, czynnie uczestniczą w liturgii, szerzą nabożeństwo I sobót miesiąca, prowadzą pielgrzymki pokutne
do figur na terenie parafii,
3. Akcja Katolicka - 10 osób - organizują cykliczne spotkania dotyczące zagadnień życia społecznego
4. Diecezjalne Dzieło Duchowej Adopcji - 60 osób, które otaczają modlitwą nienarodzone dzieci i ich matki, prowadzą wystawy poświęcone nienarodzonym dzieciom,
5. Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia - 43 osoby, które codziennie modlą się o nawrócenie przeciwników życia.
6. Wspólnota "Margaretka" - ok. 80 osób, które podjęły codzienną modlitwę za kapłanów.
7. Betańska Misja Wspierania Kapłanów - 51 osób wspierających modlitwą kapłanów.
8. Grupa Modlitewna - 10 osób, które na płaszczyźnie duchowej wspierają życie parafialne, cotygodniowe spotkania formacyjne
(w każdą środę),
9. Ruch Trzeźwości - 6 osób - jest to jedna z najstarszych grup działających w parafii, spotkania odbywają się w środę, prowadzą pomoc rodzinom osób uzależnionych, w I piątek miesiąca prowadzą w tej intencji wspólne modlitwy
10. Rodzina Szkaplerza Świętego - 340 osób, które rozbudzają życie chrześcijańskiego wśród członków, poprzez określone formy kultu religijnego i wykonywanie dzieł miłosierdzia, organizują pielgrzymki do sanktuariów,
11. Koło Przyjaciół Radia Maryja - 25 osób - duchowo i materialnie wspierają Radio Maryja i Telewizją TRWAM, zajmują się kolportażem książek i prasy katolickiej,
12. "Caritas" Parafialna - 10 osób, które systematycznie wspomagają biedne rodziny, a także przy okazji Świąt, prowadzą dożywianie dzieci, zajmują się przeprowadzaniem zbiórek,
13. Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym - istnieje od 2011 r. - 55 osób, które świadome wezwania do świętości i miłości okazują bratnią pomoc tym, którzy są jeszcze w stanie oczyszczania poprzez przebaczenie im wszelkiego zła, modlitwę, Msze św. oraz ofiarowanie codziennych trudów, cierpień i przykrości.
14. Stowarzyszenie Apostolskie Św. Elżbiety - 24 osoby, które przede wszystkim otaczają opieką duchową i fizyczną chorych,
15. Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci - 420 osób, które starają się żyć i zachęcać innych do życia w perspektywie wierności oraz ofiarują codzienne modlitwy za konających
i zmarłych, raz w miesiącu ofiarują w tej intencji Mszę św.,
16. Chór Parafialny Św. Cecylii (istnieje w parafii 100 lat) - 35 osób, które gromadzą się raz w tygodniu na próbach śpiewu; chór upiększa liturgię w różnych parafiach i uczestniczy w przeglądach chórów,
17. Odnowa w Duchu Świętym - 30 osób, których spotkania odbywają się w każdy piątek; biorą czynny udział w życiu parafialnym. Strona internetowa odnowy: wieczernik.pl.tl
18. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży - 35 osób, które spotykają się regularnie w każdy piątek; biorą udział w życiu liturgicznym. Organizują nabożeństwa i wieczornice dla młodzieży. Biorą udział w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę i do Wiela, prowadzą swoją stronę internetową: ksm-czersk.cba.pl
19. Koło Misyjne - 15 osób - dzieci, które spotykają się co tydzień w piątek; prowadzą korespondencję z Misjonarzami, pracują
na rzecz krzewienia Misji,
20. Rycerstwo Niepokalanej Dzieci i Młodzieży - 50 osób, które spotykają się kilka razy w miesiącu ( wspólnie w pierwszą sobotę miesiąca, a w grupach dwa tygodnie później, ponadto grupa starsza spotyka się co dwa tygodnie w poniedziałek )szerzą wśród rówieśników kult Maryi, czynnie uczestniczą w liturgii,
21. Ministranci - 40 osób, a wśród nich kandydaci, aspiranci, ministranci, lektorzy, ceremoniarze, ministranci honorowi; poszczególne grupy odbywają zbiórki raz w tygodniu; codziennie uczestniczą we Mszy św. i różnych nabożeństwach, odbywają rekolekcje w Pelplinie i letnie biwaki rekolekcyjne; prowadzą także życie sportowe.
22. Szafarze Nadzwyczajni Komunii Świętej - 5 osób. Regularnie uczestniczą we Mszy św., kilka razy w tygodniu zanoszą Najświętszy Sakrament chorym i starszym, uczestniczą w zjazdach i rekolekcjach, czynnie angażują się w liturgię i działalność różnych grup parafialnych.