ul. KOŚCIUSZKI 34 89-650 CZERSK,
Sakrament Chorych - 508 379 756

Administrator2
Kategoria:

2013

Gabloty ogłoszeniowe przed kościołem
Tablice informacyjne na cmentarzu i gabloty na nekrologi
Nowe nagłośnienie kościoła
Doprowadzenie linii energetycznej na cmentarz
Założenie wideofonów na plebanii


2014

Kapitalny remont i wyposażenie dużej salki parafialnej
Instalacja nowego pieca CO na ekogroszek do ogrzania dużej salki i biblioteki
Zakup nowych stołów do Biura Radia Maryja
Renowacja figury MB w dużej salce
Remont kaplicy w Krzyżu wraz z ogrodzeniem
Instalacja nowych witraży w kaplicy w Krzyżu
Nowe nagłośnienie kaplicy w Krzyżu
Montaż nowego miecha w organach
Wykonanie dokumentacji dachu kościoła
Założenie nowego alarmu kościoła
Wycinka i pielęgnacja drzew na cmentarzu ( I etap)

2015

Wymiana wszystkich okien na parterze plebanii
Wykonanie projektu werandy plebanii (poczekalni)
Wymiana dmuchawy i strojenie organów
Montaż nowego napędu dzwonów
Zakup ławek na zewnątrz kościoła
Modernizacja przyłącza energetycznego plebanii i założenie skrzynki z licznikiem na zewnątrz
Budowa werandy (poczekalni)
Remont plebanii (I część): nowego i dawnego biura parafialnego, jadalni odpustowej i jadalni codziennej
Renowacja ambonki stolika na paramenty do chrztu
Renowacja ołtarza posoborowego
Renowacja figurek do żłóbka
Wykonanie nowych stacji Drogi Krzyżowej w kaplicy w Krzyżu
Wykonanie dokumentacji i badań gruntowych cmentarza
Wycinka i pielęgnacja drzew na cmentarzu ( II etap)

2016

Nowe lichtarze mosiężne na ołtarz główny i mosiężny stojak pod paschał (darowizna)
Ogrodzenie organistówki
Ogrodzenie ogrodu parafialnego od strony Czerskiej Strugi
Zakup 30 krzeseł konferencyjnych do dużej salki
Kapitalny remont mieszkania wikariuszowskiego
Wymiana wszystkich okien i dwóch par drzwi w kaplicy w Krzyżu
Wykonanie nowego przyłącza energetycznego do kościoła i montaż skrzynki z licznikiem na zewnątrz
Zakup bezprzewodowego nagłośnienia pielgrzymkowego

2017

Remont sieci wodno-kanalizacyjnej i grzewczej w plebanii
Kapitalny remont kolejnej części plebanii (kuchnia, spiżarka, korytarz i dwa pokoje ks. proboszcza
Malowanie zakrystii kościoła, korytarza i kostnicy
Zakup 70 krzeseł konferencyjnych (20 do salki i 50 do kaplicy w Krzyżu)
Renowacja dachu kościoła – I etap (zdjęcie starej dachówki, wymiana części konstrukcji, odeskowanie, pokrycie dachu papą i montaż łat)
Rozpoczęcie renowacji i konserwacji ołtarza głównego Trójcy Świętej – I etap

2018

Konserwacja ołtarza głównego – II etap (głównie renowacja obrazu Trójcy Świętej)
Montaż nowego tabernakulum z rzeźbioną nastawą (dar dla parafii)
Kapitalny remont drugiego mieszkania wikariuszowskiego
Postawienie nowego krzyża na cmentarzu (dar dla parafii)
Odnowienie stuletniej altanki na ogrodzie plebanii

2019

Zakup zestawu nagłośnienia bezprzewodowego do kościoła
Remont dachu na plebanii (dar dla parafii)
Remont dachu na kotłowni, samej kotłowni z wymianą pieca na pellet i kuchni gospodarczej
Kapitalny remont połowy poddasza plebanii
Zakończenie renowacji ołtarza głównego - III etap
Montaż nowej szafy w zakrystii kaplicy w Krzyżu
Zakup nowych figur do szopki bożonarodzeniowej (dar dla parafii)

2020

Założenie monitoringu kościoła i terenu przykościelnego
Montaż kamery do transmisji nabożeństw z kościoła
Kapitalny remont drugiej części poddasza plebanii
Renowacja krzyża misyjnego
Renowacja figury Św. Marii Magdaleny na wejściem do kościoła (dar dla parafii)
Nowe ogrodzenie pomiędzy kościołem a ogrodem plebanijnym
Zakończenie renowacji murów kościoła i II etap remontu dachu na kościele (95%)
Wymiana poszycia dachu na starych salkach katechetycznych (w podwórzy plebanii)