Biuro

BIURO PARAFIALNE CZYNNE:

- W PONIEDZIAŁKI OD GODZ. 16.00 DO GODZ. 17.00

- WE WTORKI OD GODZ. 16.00 DO GODZ. 17.00

- W ŚRODY OD GODZ.. 10.00 DO GODZ. 11.00

- W CZWARTKI OD GODZ. 16.00 DO GODZ. 17.00

- W PIĄTKI – NIECZYNNE

- W SOBOTY OD GODZ. 9.30 DO GODZ. 11.00

Tel. do kan­ce­la­rii: 523984220
e‑mail: pczersk@diecezja-pelplin.pl

Godzi­ny otwarcia

Ponie­dzia­łek od 16.00 do 17.00
Wto­rek od 16. do 17.00
Śro­da od 10.00 do 11.00
Czwar­tek od 16.00 do 17.00
Pią­tek nieczynne
Sobo­ta od 9.30 do 11.00
Nie­dzie­la nieczynne