Biuro

W okre­sie waka­cyj­nym Biu­ro Para­fial­ne czyn­ne jest:
 — PONIEDZIAŁKI od godz. 16.00 do godz. 17.00
 — ŚRODY od godz. 10.00 do godz. 11.00
 — SOBOTY od godz. 10.00 do godz. 11.00.
POGRZEBY MOŻNA ZGŁASZAĆ WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA (POZA NIEDZIELĄ) PRZED POŁUDNIEM LUB W GODZINACH URZĘDOWANIA BIURA.

Tel. do kan­ce­la­rii: 523984220
e‑mail: pczersk@diecezja-pelplin.pl

Godzi­ny otwarcia

Ponie­dzia­łek od 16.00 do 17.00
Wto­rek od 16. do 17.00
Śro­da od 10.00 do 11.00
Czwar­tek od 16.00 do 17.00
Pią­tek nieczynne
Sobo­ta od 9.30 do 11.00
Nie­dzie­la nieczynne