Odszukaj gróbProszę wpisać conajmniej nazwisko

Nazwi­sko:
Imię:

Rocznice na najbliższych 14 dni.

śp.
Szcze­pan Kononowicz
†28/05/2009
14 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Łan­gow­ski
†28/05/1962
61 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Sta­ni­sła­wa Kulas
†28/05/1976
47 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anna Kren­ska
†28/05/1990
33 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mela­nia Stopa
†28/05/1989
34 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józe­fa Kubiszewska
†28/05/1992
31 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Jul­kow­ski
†28/05/1993
30 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anna Cza­piew­ska
†28/05/1966
57 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hele­na Glaza
†28/05/1990
33 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Witold Uszkie­wicz
†28/05/1999
24 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bog­dan Narloch
†28/05/1988
35 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mie­czy­sław Rekowski
†28/05/2022
1 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bar­ba­ra Kochańska
†28/05/1965
58 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Adrian Tacha­siuk
†28/05/1993
30 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jerzy Pru­ski
†28/05/2012
11 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mał­go­rza­ta Żabińska
†29/05/1991
32 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Syl­we­ster Drewczynski
†29/05/2009
14 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ludwi­ka Hata
†29/05/2000
23 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Marian­na Kwiatek
†29/05/1996
27 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wła­dy­sław Sękowski
†29/05/1970
53 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Sta­ni­sław Maniowski
†29/05/2017
6 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Piotr Roga­la
†29/05/1940
83 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józe­fa Piekarska
†29/05/1997
26 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anna Kry­szyn
†29/05/1989
34 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anna Łoń­ska
†29/05/1961
62 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Win­cen­ty Pozorski
†29/05/1998
25 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Che­rek
†29/05/1954
69 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­cisz­ka Tylicka
†29/05/1954
69 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Maria Kren­ska
†29/05/1942
81 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wacław Sto­pa
†29/05/1990
33 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Tade­usz Narloch
†29/05/2017
6 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hele­na Narloch
†29/05/2013
10 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Syl­we­ster Janowski
†29/05/1984
39 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bro­ni­sła­wa Ossowska
†30/05/2012
11 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kon­rad Raca
†30/05/1978
45 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kazi­mierz Przybylski
†30/05/1985
38 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Kaczo­row­ski
†30/05/1983
40 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wan­da Jakubowska
†30/05/2001
22 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bro­ni­sła­wa Czuba
†30/05/2017
6 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Moni­ka Kiedrowicz
†30/05/1998
25 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Marian­na Ostrowska
†30/05/1947
76 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Rin­gwel­ski
†30/05/1998
25 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wik­to­ria Sobiechowska
†30/05/2008
15 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Lech Łagnow­ski
†30/05/2008
15 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ewa Będź­mie­row­ska
†30/05/1971
52 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hali­na Błocińska
†30/05/2013
10 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Pru­ski
†30/05/1999
24 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Cze­sław Schumacher
†30/05/2002
21 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ligia Rogań­ska
†30/05/2014
9 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Tade­usz Wiśniewski
†30/05/2008
15 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Aloj­zy Lipski
†30/05/2007
16 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jani­na Landowska
†30/05/2016
7 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zbi­gniew Kitowski
†30/05/1982
41 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wła­dy­sła­wa Kitowska
†30/05/2001
22 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jani­na Hebel
†30/05/1989
34 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Piotr Andre­ar­czyk
†30/05/1992
31 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mar­ta Metlicka
†30/05/2022
1 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ludwik Wiśniew­ski
†30/05/2005
18 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Cecy­lia Ossowska
†30/05/2010
13 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wła­dy­sław Kowalewski
†31/05/1985
38 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Andrzej Cie­śliń­ski
†31/05/2019
4 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Edward Kubi­szew­ski
†31/05/2000
23 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hen­ryk Jażdżewski
†31/05/1970
53 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wik­tor Lipski
†31/05/1970
53 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wła­dy­sław Fierek
†31/05/1985
38 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zofia Babiń­ska
†31/05/1975
48 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Augu­sty­na Rumińska
†31/05/1978
45 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jani­na Guth
†31/05/2008
15 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Repiń­ski
†31/05/1980
43 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Możuch
†31/05/2020
3 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ger­tru­da Kitowska
†31/05/1978
45 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hen­ryk Ossowski
†31/05/2015
8 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ire­na Ossowska
†31/05/2009
14 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hali­na Śledź
†31/05/2011
12 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józe­fa Czarnowska
†31/05/2018
5 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jadwi­ga Łońska
†31/05/2013
10 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­cisz­ka Dolna
†31/05/2017
6 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Tere­sa Pruska
†31/05/1998
25 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Julia Klug­man
†01/06/2013
10 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Leon Jani­kow­ski
†01/06/1986
37 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zofia Żakow­ska
†01/06/2007
16 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zofia Ziel­ke
†01/06/2002
21 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wale­ria Urban
†01/06/1980
43 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Cecy­lia Bartnik
†01/06/2018
5 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wal­de­mar Szulc
†01/06/2001
22 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zofia Knuth
†01/06/1987
36 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Sta­ni­sła­wa Repińska
†01/06/1990
33 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ber­nard Klossowski
†01/06/1953
70 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hen­ryk Zabrocki
†01/06/2012
11 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Win­cen­ty Plata
†01/06/2010
13 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hele­na Wiśniewska
†01/06/1998
25 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hali­na Adamiec
†01/06/2017
6 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kla­ra Chirek
†01/06/1938
85 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Andrzej Hudziak
†01/06/2016
7 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Kie­drow­ski
†01/06/2021
2 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hali­na Pazda
†01/06/1975
48 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Cze­sła­wa Brzezińska
†02/06/2014
9 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Marze­na Skajewska
†02/06/2002
21 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Szma­gliń­ski
†02/06/1987
36 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Kołat­ka
†02/06/1960
63 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mar­ta Wichert
†02/06/1999
24 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mak­sy­mi­lian Skuczyński
†02/06/1978
45 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bog­dan Zabrocki
†02/06/1990
33 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Euge­nia Włoch
†02/06/2019
4 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­cisz­ka Gromowska
†02/06/1986
37 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­cisz­ka Jażdżewska
†02/06/1979
44 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Żmich
†02/06/1970
53 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Sta­ni­sław Talaska
†02/06/1967
56 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ber­nard Pruski
†02/06/2007
16 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Alek­san­der Sękowski
†02/06/1992
31 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jadwi­ga Pozorska
†02/06/2003
20 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jadwi­ga Żalikowska
†02/06/1983
40 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mał­go­rza­ta Wryłka
†02/06/2014
9 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bar­ba­ra Haftka
†02/06/2021
2 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Lidia Fritsch
†02/06/2018
5 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kata­rzy­na Dobrowolska
†02/06/1974
49 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anto­ni Jażdżewski
†03/06/1978
45 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Artur Sta­wic­ki
†03/06/2001
22 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zyg­munt Wycinka
†03/06/2014
9 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zyg­munt Kulas
†03/06/1987
36 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kon­rad Kiedrowski
†03/06/1989
34 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mar­ta Ossowska
†03/06/1975
48 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jani­na Grzella
†03/06/2019
4 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Maria Wrze­siń­ska
†03/06/1999
24 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Heinz Glin­ke
†03/06/2015
8 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zbi­gniew Zabrocki
†03/06/1974
49 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ger­tru­da Łangowska
†03/06/2000
23 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Edmund Kosec­ki
†03/06/1986
37 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wale­ska Kosecka
†03/06/2003
20 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anto­ni Czapiewski
†03/06/2005
18 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zbi­gniew Zieliński
†03/06/1995
28 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Wiśniew­ski
†03/06/1990
33 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­cisz­ka Sękowska
†03/06/1964
59 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wła­dy­sław Kalinowski
†03/06/2022
1 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hen­ryk Glaner
†04/06/1995
28 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Jaż­dżew­ski
†04/06/1993
30 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jani­na Miętka
†04/06/2009
14 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zdzi­sław Bystryk
†04/06/2014
9 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hele­na Neumann
†04/06/2020
3 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Wró­bel
†04/06/1994
29 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Leon Ossow­ski
†04/06/1975
48 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Bło­ciń­ski
†04/06/1986
37 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bene­dykt Jastak
†04/06/2006
17 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wła­dy­sław Meger
†04/06/1994
29 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Moni­ka Pozorska
†04/06/1977
46 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Piotr Rogań­ski
†04/06/1990
33 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Edmund Bła­nek
†04/06/1987
36 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wan­da Łącka
†04/06/2000
23 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Urszu­la Nitka
†04/06/1982
41 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Cze­sław Zirra
†04/06/2008
15 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Marian­na Barecka
†04/06/1939
84 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ery­ka Wróblewska
†04/06/2013
10 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anna Sieg
†04/06/1913
110 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wale­ria Grzonka
†04/06/1974
49 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Sło­miń­ski
†04/06/1981
42 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anto­ni Grubich
†05/06/2003
20 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zyg­fryd Krueger
†05/06/2001
22 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Geno­we­fa Waśkiewicz
†05/06/2005
18 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jani­na Leszczyńska
†05/06/1998
25 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Lidia Męży­dło
†05/06/1979
44 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Leoka­dia Pliszka
†05/06/2018
5 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Jul­kow­ski
†05/06/1987
36 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­ci­szek Osowski
†05/06/1978
45 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Igna­cy Łangowski
†05/06/2009
14 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Łąc­ki
†05/06/2015
8 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kanut Kar­czyń­ski
†05/06/1912
111 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Agniesz­ka Miloch
†05/06/2004
19 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Julian­na Szczygłowska
†05/06/1951
72 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ger­tru­da Rocławska
†05/06/1988
35 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bro­ni­sła­wa Rekowska
†05/06/1961
62 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Łucja Pie­pio­ra
†05/06/1974
49 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anto­ni Bucholc
†05/06/1989
34 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jadwi­ga Czaja
†05/06/2020
3 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Sta­ni­sław Albrecht
†05/06/2022
1 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Leonard Mini­kow­ski
†05/06/1992
31 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Roman Jaku­bow­ski
†05/06/1973
50 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Moni­ka Kliczkowska
†05/06/2000
23 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kla­ra Zawacka
†06/06/1966
57 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wero­ni­ka Popiel
†06/06/1984
39 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zofia Goń­cza
†06/06/1999
24 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Dawid Kowa­lew­ski
†06/06/2013
10 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Szo­piń­ski
†06/06/1992
31 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Maria Gawin
†06/06/1977
46 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Cecy­lia Manikowska
†06/06/1932
91 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan War­czak
†06/06/2005
18 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jani­na Fierek
†06/06/2018
5 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­cisz­ka Wesołowska
†06/06/1995
28 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józe­fa Masiak
†06/06/2013
10 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Marian­na Papierowska
†06/06/1976
47 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anna Lasec­ka
†06/06/1988
35 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­cisz­ka Rafińska
†06/06/1996
27 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kazi­mierz Łangowski
†06/06/2005
18 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Krzysz­tof Piekarski
†06/06/2020
3 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Alek­san­der Czechowski
†06/06/2022
1 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jerzy Daszek
†06/06/2010
13 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kazi­mierz Teszke
†06/06/1985
38 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Julia Wiśniew­ska
†06/06/2013
10 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Agniesz­ka Dorsz
†07/06/1960
63 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mero­la Guziń­ska S.
†07/06/1973
50 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ber­nard Kubiszewski
†07/06/1992
31 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wan­da Weltrowska
†07/06/1969
54 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hele­na Witucka
†07/06/1994
29 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Andrzej Rydz­kow­ski
†07/06/2018
5 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­ci­szek Puczyński
†07/06/1966
57 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Dura­jew­ski
†07/06/1953
70 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hele­na Graf
†07/06/2001
22 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hen­ryk Gradowski
†07/06/2003
20 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wan­da Cherek
†07/06/1970
53 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mak­sy­mi­lian Chirek
†07/06/2003
20 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Wit­kow­ski
†07/06/1995
28 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Urszu­la Rozkwitalska
†07/06/2018
5 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mar­ta Belt
†07/06/1995
28 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­ci­szek Jadach
†07/06/1982
41 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ber­nard Grzonka
†07/06/2010
13 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wal­de­mar Dembowski
†07/06/1977
46 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Sta­ni­sła­wa Bucholz
†08/06/1967
56 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jadwi­ga Rekowska
†08/06/2001
22 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Puczyń­ski
†08/06/1980
43 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ger­tru­da Pruska
†08/06/1998
25 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Walen­ty­na Jaszewska
†08/06/2000
23 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­ci­szek Połczyński
†08/06/1977
46 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Tade­usz Rezmer
†08/06/1984
39 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Wró­bel
†08/06/1982
41 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Tere­sa Kurkowska
†08/06/1996
27 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Sta­ni­sław Łangowski
†08/06/1989
34 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hele­na Pastwa
†08/06/1994
29 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Sta­ni­sław Stadnicki
†08/06/2012
11 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mariusz Lesz­czyń­ski
†08/06/2015
8 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Duraj
†09/06/1988
35 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Feliks Prze­sław­ski
†09/06/1987
36 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­cisz­ka Krocz
†09/06/2006
17 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jerzy Redzim­ski
†09/06/1994
29 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mela­nia Klunder
†09/06/2001
22 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Jasnoch
†09/06/2014
9 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Maria Waj­de­man
†09/06/1978
45 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Romu­ald Lipski
†09/06/2004
19 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mar­ta Turzyńska
†09/06/1954
69 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Gra­ży­na Szpręga
†09/06/2020
3 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zbi­gniew Łoński
†09/06/1994
29 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kle­mens Rekowski
†09/06/1990
33 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Beata Gor­no­wicz
†09/06/2021
2 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Maria Redzim­ska
†09/06/2011
12 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kami­la Sawicka
†09/06/1989
34 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bła­żej Lemańczyk
†09/06/1975
48 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Albi­na Błocińska
†10/06/1981
42 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Maria Nowic­ka
†10/06/1985
38 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Leon Try­puz
†10/06/2004
19 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jadwi­ga Kitowska
†10/06/2019
4 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mie­czy­sław Śmietański
†10/06/2006
17 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Marian­na Glaner
†10/06/1995
28 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jadwi­ga Pozorska
†10/06/2017
6 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Roman Naj­da
†10/06/2017
6 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Andrzej Radzim­ski
†10/06/2009
14 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­cisz­ka Czaplewska
†10/06/1986
37 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Miro­sław Łoński
†10/06/2014
9 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Cze­sław Gerowski
†10/06/2005
18 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Tade­usz Chabowski
†10/06/2008
15 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Elż­bie­ta Słomińska
†10/06/1991
32 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Witold Jan­kow­ski — Burczyk
†10/06/2010
13 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Jul­kow­ski
†10/06/1981
42 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hubert Brze­ska
†11/06/1961
62 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Marian­na Wen­ta — Rekowska
†11/06/2016
7 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Gra­cjan Tuszyński
†11/06/1974
49 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mak­sy­mi­lian Cherek
†11/06/1997
26 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Marian­na Knitter
†11/06/1971
52 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­cisz­ka Szmidt
†11/06/1947
76 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Sta­ni­sław Grencel
†11/06/2000
23 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anto­ni Szreder
†11/06/1979
44 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anna San­kow­ska
†11/06/1999
24 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hele­na Sendyk
†11/06/1990
33 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wła­dy­sław Szyngwelski
†11/06/1980
43 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Edy­ta Trzebiatowska
†11/06/1962
61 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wła­dy­sław Szpręga
†11/06/1984
39 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Witold Rumiń­ski
†11/06/1994
29 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Edward War­siń­ski
†11/06/2018
5 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bro­ni­sław Galikowski
†11/06/2003
20 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ste­fan Radomski
†11/06/2000
23 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Roman Korol­czuk
†11/06/2021
2 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bene­dykt Miszewski
†11/06/2018
5 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE